Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
4 Zabiegi w zakresie ucha (18-20)Operations on the ear
 20Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznegoOther operations on middle and inner ear
 

 20.0Nacięcie błony bębenkowejMyringotomy
 

 20.1Usunięcie rurki tympanostomijnejRemoval of tympanostomy tube
 

 20.2Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowegoIncision of mastoid and middle ear
 

 20.3Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowymDiagnostic procedures on middle and inner ear
 

 20.4Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowegoMastoidectomy
 

Nie obejmuje:
ten zabieg z wszczepieniem protezy ślimakowej (20.96-20.98);

 20.5Inne wycięcie w zakresie ucha środkowegoOther excision of middle ear
 

Nie obejmuje:
ten zabieg z radykalną mastoidektomią (20.41-20.49);

 20.6Fenestracja ucha wewnętrznegoFenestration of inner ear
 

 20.7Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznegoIncision, excision, and destruction of inner ear
 

 20.8Operacje trąbki EustachiuszaOperations on Eustachian tube
 

 20.9Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznegoOther operations on inner and middle ear
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl