Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
4 Zabiegi w zakresie ucha (18-20)Operations on the ear
 20Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznegoOther operations on middle and inner ear
 

 20.9Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznegoOther operations on inner and middle ear
 

 20.91TympanosympatektomiaTympanosympathectomy
 

 20.92Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowegoRevision of mastoidectomy
 

 20.93Naprawa okienka owalnego/ okrągłegoRepair of oval and round windows
 

 20.94Wstrzyknięcie do jamy bębenkowejInjection of tympanum
 

 20.95Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (protezy słuchowej)Implantation of electromagnetic hearing device
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie/wymiana protezy ślimaka (20.96-20.98);

 20.96Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczejImplantation or replacement of cochlear prosthetic device, not otherwise specified
 

Obejmuje:
Operacja wyrostka sutkowatego/ ucha środkowego;
Nie obejmuje:
Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (20.95);

 20.97Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimakaImplantation or replacement of cochlear prosthetic device, single channel
 

Obejmuje:
Operacja wyrostka sutkowatego/ ucha środkowego;
Nie obejmuje:
Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (20.95);

 20.98Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimakaImplantation or replacement of cochlear prosthetic device, multiple channel
 

Obejmuje:
Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego;
Nie obejmuje:
Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (20.95);

 20.99Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego - inneOther operations on middle and inner ear
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (20.95)
Dopasowanie (części zewnętrzne) protezy ślimaka (95.49)
Dopasowanie aparatu słuchowego (95.48);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl