Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.22)

A international classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
5 Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła (21-29)Operations on the nose, mouth, and pharynx
 21Zabiegi w zakresie nosaOperations on nose
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie kości i skóry nosa

 22Zabiegi w zakresie zatok nosaOperations on nasal sinuses
 

 23StomatologiaRemoval and restoration of teeth
 

 24Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowegoOther operations on teeth, gums, and alveoli
 

 25Operacje w zakresie językaOperations on tongue
 

 26Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowychOperations on salivary glands and ducts
 

Zakoduj także każde usunięcie węzłów chłonnych szyjnych (40.40-40.42)
Obejmuje:
Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: małej
Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: przyusznej miąższu i przewodu
Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: podjęzykowej
Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: podżuchwowej

 27Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzyOther operations on mouth and face
 

Nie obejmuje:
Operacje na dziąsłach (24.0-24.99)
Operacje na języku (25.01-25.99)
Obejmuje:
Operacje w zakresie: warg
Operacje w zakresie: podniebienia
Operacje w zakresie: tkanek miękkich twarzy i jamy ustnej z wyjątkiem języka i dziąseł

 28Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowegoOperations on tonsils and adenoids
 

 29Zabiegi w zakresie gardłaOperations on pharynx
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie: części krtaniowej gardła
Operacje w zakresie: nosogardzieli
Operacje w zakresie: części ustnej gardła
Operacje w zakresie: kieszonki gardłowej
Operacje w zakresie: zachyłków gruszkowatych

ICD9 wersja 5.22 obowiązuje od 2015-01-01
Copyright © 2012 - icd9.pl