Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
5 Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła (21-29)Operations on the nose, mouth, and pharynx
 22Zabiegi w zakresie zatok nosaOperations on nasal sinuses
 

 22.0Aspiracja i płukanie zatok nosowychAspiration and lavage of nasal sinus
 

 22.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie zatok nosowychDiagnostic procedures on nasal sinus
 

 22.2Antrotomia przeznosowaIntranasal antrotomy
 

Nie obejmuje:
Zewnętrzna antrotomia zatoki szczękowej (22.31-22.39);

 22.3Zewnętrzna antrotomia zatoki szczękowejExternal maxillary antrotomy
 

 22.4Otwarcie i wycięcie zatoki czołowejFrontal sinusotomy and sinusectomy
 

 22.5Inne otwarcie zatoki nosaOther nasal sinusotomy
 

 22.6Inne wycięcie zatoki nosaOther nasal sinusectomy
 

Obejmuje:
ten zabieg z wycięciem małżowiny nosa;
Nie obejmuje:
biopsja zatoki nosowej (22.11-22.12);

 22.7Zabieg naprawczy zatok nosaRepair of nasal sinus
 

 22.9Operacje zatok nosa - inneOther operations on nasal sinuses
 

Nie obejmuje:
Poszerzenie przewodu czołowo-nosowego (96.21);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl