Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
6 Zabiegi w zakresie układu oddechowego (30-34)Operations on the respiratory system
 34Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przeponyOperations on chest wall, pleura, mediastinum, and diaphragm
 

Nie obejmuje:
Operacje na sutku;

 34.0Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnejIncision of chest wall and pleura
 

Nie obejmuje:
ten zabieg jako udostępnienie dojścia - pomiń kod;

 34.1Nacięcie śródpiersiaIncision of mediastinum
 

Nie obejmuje:
Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia) (34.22)
Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia (32.5);

 34.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przeponyDiagnostic procedures on chest wall, pleura, mediastinum, and diaphragm
 

 34.3Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersiaExcision or destruction of lesion or tissue of mediastinum
 

Nie obejmuje:
Biopsja śródpiersia (34.25-34.26)
Zamknięcie przetoki śródpiersiowej (34.73);

 34.4Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)Excision or destruction of lesion of chest wall
 

Nie obejmuje:
Biopsja ściany klatki piersiowej (34.23)
Wycięcie kości (77.91)
Wycięcie lub zniszczenie: piersi (85.20-85.25)
Wycięcie lub zniszczenie: chrząstki (80.89)
Wycięcie lub zniszczenie: skóry (86.2-86.3)
Zamknięcie przetoki klatki piersiowej - inne (34.73);

 34.5Częściowe wycięcie opłucnejPleurectomy
 

 34.6Skaryfikacja opłucnejScarification of pleura
 

Nie obejmuje:
Wstrzyknięcie czynnika sklerotyzującego (34.92);

 34.7Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowejRepair of chest wall
 

 34.8Operacje w zakresie przeponyOperations on diaphragm
 

 34.9Inne operacje w zakresie klatki piersiowejOther operations on thorax
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl