Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
6 Zabiegi w zakresie układu oddechowego (30-34)Operations on the respiratory system
 34Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przeponyOperations on chest wall, pleura, mediastinum, and diaphragm
 

Nie obejmuje:
Operacje na sutku;

 34.0Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnejIncision of chest wall and pleura
 

Nie obejmuje:
ten zabieg jako udostępnienie dojścia - pomiń kod;

 34.01Nacięcie ściany klatki piersiowejIncision of chest wall
 

Nie obejmuje:
Nacięcie opłucnej (34.09);

 34.02Torakotomia zwiadowczaExploratory thoracotomy
 

 34.03Retorakotomia przez ranę operacyjnąReopening of recent thoracotomy site
 

 34.04Wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej przez międzyżebrzeInsertion of intercostal catheter for drainage
 

 34.05Utworzenie przetoki opłucnowo-otrzewnowejCreation of pleuroperitoneal shunt
 

 34.06[ brak kodu w wersji polskiej ]Thoracoscopic drainage of pleural cavity
 

 34.09Inne nacięcia opłucnejOther incision of pleura
 

Nie obejmuje:
Torakoskopia przezopłucnowa (34.21)
Torakotomia dla zapadnięcia płuca (33.32);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl