Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
6 Zabiegi w zakresie układu oddechowego (30-34)Operations on the respiratory system
 34Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przeponyOperations on chest wall, pleura, mediastinum, and diaphragm
 

Nie obejmuje:
Operacje na sutku;

 34.8Operacje w zakresie przeponyOperations on diaphragm
 

 34.81Wycięcie zmiany lub tkanki przeponyExcision of lesion or tissue of diaphragm
 

Nie obejmuje:
Biopsja przepony (34.27);

 34.82Szycie rany przeponySuture of laceration of diaphragm
 

 34.83Zamknięcie przetoki przeponyClosure of fistula of diaphragm
 

 34.84Inne zabiegi naprawcze przeponyOther repair of diaphragm
 

Nie obejmuje:
Operacja przepukliny przeponowej (53.7-53.82);

 34.85Wszczepienie rozrusznika przeponowegoImplantation of diaphragmatic pacemaker
 

 34.89Operacje przepony - inneOther operations on diaphragm
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl