Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.22)

A international classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 35Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowychOperations on valves and septa of heart
 

Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
Obejmuje:
zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa,poprzeczna)
zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia

 36Zabiegi na naczyniach sercaOperations on vessels of heart
 

Zakoduj także każde: Krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego (99.20)
Wstrzyknięcie lub wlew czynnika przeciwzakrzepowego (99.10)
Obejmuje:
poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa)(poprzeczna)
poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: torakotomia

 37Inne operacje w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 38Nacięcie, wycięcie i okluzja naczyńIncision, excision, and occlusion of vessels
 

Zakoduj także: każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
Nie obejmuje:
Zabiegi na naczyniach serca (36.01-36.99)

 39Inne zabiegi na naczyniachOther operations on vessels
 

Nie obejmuje:
Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)

ICD9 wersja 5.22 obowiązuje od 2015-01-01
Copyright © 2012 - icd9.pl