Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 36Zabiegi na naczyniach sercaOperations on vessels of heart
 

Obejmuje:
poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa)(poprzeczna)
poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: torakotomia;

 36.0Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów)Removal of coronary artery obstruction and insertion of stent(s)
 

 36.1Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji sercaBypass anastomosis for heart revascularization
 

 36.2Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji sercaHeart revascularization by arterial implant
 

 36.3Inna rewaskularyzacja sercaOther heart revascularization
 

 36.9Inne zabiegi na naczyniach sercaOther operations on vessels of heart
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl