Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 37Inne operacje w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 37.0PerikardiocentezaPericardiocentesis
 

 37.1Kardiotomia i perikardiotomiaCardiotomy and pericardiotomy
 

 37.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdziaDiagnostic procedures on heart and pericardium
 

 37.3Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdziaPericardiectomy and excision of lesion of heart
 

 37.4Zabiegi naprawcze serca i osierdziaRepair of heart and pericardium
 

 37.5Przeszczep sercaHeart replacement procedures
 

Nie obejmuje:
Przeszczep płuc i serca (33.6);

 37.6Wszczepienie systemu wspomagania sercaImplantation of heart and circulatory assist system(s)
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca (37.41);

 37.7Wprowadzenie/ rewizja/ wymiana/ usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznikaInsertion, revision, replacement, and removal of leads; insertion of temporary pacemaker system; or revision of cardiac device pocket
 

Nie obejmuje:
Wprowadzenie lub wymiana odprowadzenia [elektrody] w systemie żył wieńcowych lewej komory
z dostępu żylnego (00.52);

 37.8Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika sercaInsertion, replacement, removal, and revision of pacemaker device
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca
rozrusznika bez defibrylacji
całkowity system [CRT-P] (00.50)
Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca
generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] (00.53);

 37.9Inne zabiegi w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl