Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 37Inne operacje w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 37.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdziaDiagnostic procedures on heart and pericardium
 

 37.20[ brak kodu w wersji polskiej ]Noninvasive programmed electrical stimulation (NIPS)
 

 37.21Cewnikowanie prawego sercaRight heart cardiac catheterization
 

Nie obejmuje:
Cewnikowanie lewego serca (37.23);

 37.22Cewnikowanie lewego sercaLeft heart cardiac catheterization
 

Nie obejmuje:
Cewnikowanie prawego serca (37.23);

 37.23Cewnikowanie lewego i prawego sercaCombined right and left heart cardiac catheterization
 

 37.24Biopsja osierdziaBiopsy of pericardium
 

 37.25Biopsja sercaBiopsy of heart
 

 37.26Elektrostymulacja serca i zapisCatheter based invasive electrophysiologic testing
 

Nie obejmuje:
Sprawdzenie działania sprzętu (przyłóżkowe) bez wywoływania arytmii (89.45-89.49)
Zapis impulsów z pęczka Hisa (37.29)
Zabiegi diagnostyczne serca i osierdzia (37.29);

 37.27Mapowanie sercaCardiac mapping
 

Nie obejmuje:
Elektrokardiogram (89.52)
Zabiegi diagnostyczne serca i osierdzia (37.29);

 37.28Echokardiografia wewnątrzsercowaIntracardiac echocardiography
 

Nie obejmuje:
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS)
naczyń wieńcowych (00.24);

 37.29Zabiegi diagnostyczne serca i osierdzia - inneOther diagnostic procedures on heart and pericardium
 

Nie obejmuje:
Angiokardiografia/koronarografia/rtg serca z użyciem kontrastu negatywnego (88.50-88.58)
Badanie wysiłkowe serca i sprawdzenie rozrusznika/inne nieinwazyjne zabiegi diagnostyczne serca i układu naczyniowego /monitorowanie krążenia (89.41-89.69)
Scyntygram układu sercowo-naczyniowego i krwiotwórczego - badania izotopowe funkcji (92.05)
Koronarografia (88.55-88.57)
Perikardiocenteza (37.0)
Diagnostyka ultrasonograficzna serca (88.72)
Rtg serca (87.49);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl