Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 37Inne operacje w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 37.3Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdziaPericardiectomy and excision of lesion of heart
 

 37.31Częściowe wycięcie worka osierdziowegoPericardiectomy
 

 37.32Wycięcie tętniaka sercaExcision of aneurysm of heart
 

 37.33Wycięcie lub zniszczenie innych zmian lub tkanki sercaExcision or destruction of other lesion or tissue of heart, open approach
 

Nie obejmuje:
Ablacja
wycięcie lub zniszczenie tkanki serca
metodą endowaskularną (37.34);

 37.34Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany tkanki mięśnia sercowego, z innego dostępuExcision or destruction of other lesion or tissue of heart, endovascular approach
 

 37.35Częściowa wentrykulektomiaPartial ventriculectomy
 

 37.36[ brak kodu w wersji polskiej ]Excision, destruction, or exclusion of left atrial appendage (LAA)
 

 37.37[ brak kodu w wersji polskiej ]Excision or destruction of other lesion or tissue of heart, thoracoscopic approach
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl