Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 37Inne operacje w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 37.5Przeszczep sercaHeart replacement procedures
 

Nie obejmuje:
Przeszczep płuc i serca (33.6);

 37.51Przeszczep sercaHeart transplantation
 

Nie obejmuje:
równoczesny przeszczep serca i płuc (33.6);

 37.52Wszczepienie systemu całkowicie zastępującego serceImplantation of total internal biventricular heart replacement system
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie systemu wspomagającego serce [VAD] (37.62
37.65
37.66);

 37.53Wymiana lub naprawa jednostki piersiowej systemu całkowicie zastępującego serceReplacement or repair of thoracic unit of (total) replacement heart system
 

Nie obejmuje:
wymiana lub naprawa systemu wspomagającego serce [VAD] (37.63);

 37.54Wymiana lub naprawa innej wszczepialnej części systemu całkowicie zastępującego serceReplacement or repair of other implantable component of (total) replacement heart system
 

Nie obejmuje:
Wymiana lub naprawa jednostki piersiowej systemu całkowicie zastępującego serce (37.53)
wymiana lub naprawa systemu wspomagającego serce [VAD] (37.63);

 37.55[ brak kodu w wersji polskiej ]Removal of internal biventricular heart replacement system
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl