Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 37Inne operacje w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 37.6Wszczepienie systemu wspomagania sercaImplantation of heart and circulatory assist system(s)
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca (37.41);

 37.60[ brak kodu w wersji polskiej ]Implantation or insertion of biventricular external heart assist system
 

 37.61Wszczepienie balona pulsacyjnegoImplant of pulsation balloon
 

 37.62Wszczepienie innego systemu wspomagającego serceInsertion of temporary non-implantable extracorporeal circulatory assist device
 

Nie obejmuje:
Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce (37.68)
Wszczepinie systemu całkowicie astępującego serce (37.52);

 37.63Wymiana i naprawa systemu wspomagającego serceRepair of heart assist system
 

Nie obejmuje:
Wymiana lub naprawa innej wszczepialnej części systemu całkowicie zastępującego serce [sztuczne serce] (37.54)
Wymiana lub naprawa jednostki piersiowej systemu całkowicie zastępującego serce (37.53);

 37.64Usunięcie systemu wspomagającego serceRemoval of external heart assist system(s) or device(s)
 

Nie obejmuje:
wymiana wszczepu (37.63)
usunięcie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce (97.44)
nieoperacyjne usunięcie urządzenia wspomagającego serce (97.44);

 37.65Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serceImplant of single ventricular (extracorporeal) external heart assist system
 

Nie obejmuje:
wszczepianie balonu pulsacyjnego (37.61)
Wszczepienie systemu całkowicie zastępującego serce (37.52)
Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce (37.68);

 37.66Wszczepienie wszczepialnego systemu wspomagającego serceInsertion of implantable heart assist system
 

Nie obejmuje:
wszczepienia balonu pulsacyjnego (37.61)
Wszczepienie systemu całkowicie zastępującego serce (37.52)
Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce (37.68);

 37.67Wszczepienie systemu stymulującego serceImplantation of cardiomyostimulation system
 

 37.68Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serceInsertion of percutaneous external heart assist device
 

Obejmuje:
przezskórne [udowe] wprowadzenie kaniuli
Urządzenie wspomagające krążenie
Zewnętrzne urządzenie wspomagające serce pVAD
Przezskórne urządzenie wspomagające serce;

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl