Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 37Inne operacje w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 37.8Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika sercaInsertion, replacement, removal, and revision of pacemaker device
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca
rozrusznika bez defibrylacji
całkowity system [CRT-P] (00.50)
Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca
generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] (00.53);

 37.80Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inneInsertion of permanent pacemaker, initial or replacement, type of device not specified
 

 37.81Wprowadzenie jednojamowego rozrusznika nieregulowanego rytmemInitial insertion of single-chamber device, not specified as rate responsive
 

Nie obejmuje:
Wymiana jednojamowego/dwujamowego rozrusznika (37.85-37.87);

 37.82Wszczepienie rozrusznika jednojamowegoInitial insertion of single-chamber device, rate responsive
 

Nie obejmuje:
Wymiana jednojamowego/dwujamowego rozrusznika (37.85-37.87);

 37.83Wszczepienie rozrusznika dwujamowegoInitial insertion of dual-chamber device
 

Nie obejmuje:
Wymiana jednojamowego/dwujamowego rozrusznika (37.85-37.87);

 37.85Wymiana jednojamowego rozrusznika - nieregulowanego rytmemReplacement of any type pacemaker device with single-chamber device, not specified as rate responsive
 

 37.86Wymiana rozrusznika jednojamowegoReplacement of any type of pacemaker device with single-chamber device, rate responsive
 

 37.87Wymiana rozrusznika dwujamowegoReplacement of any type pacemaker device with dual-chamber device
 

 37.89Rewizja lub usunięcie rozrusznikaRevision or removal of pacemaker device
 

Nie obejmuje:
Usunięcie tymczasowego przezżylnego urządzenia umiarawiającego pracę serca - pomiń kod
Wymiana istniejącego rozrusznika (37.85-37.87)
Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca
generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] (00.53);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl