Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 37Inne operacje w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 37.9Inne zabiegi w zakresie serca i osierdziaOther operations on heart and pericardium
 

 37.90Wprowadzenie dodatkowego urządzenia do lewego przedsionkaInsertion of left atrial appendage device
 

 37.91Bezpośredni masaż sercaOpen chest cardiac massage
 

Nie obejmuje:
masaż serca (przez ścianę klatki piersiowej) (99.63);

 37.92Wstrzyknięcie leku do sercaInjection of therapeutic substance into heart
 

 37.93Wstrzyknięcie leku do worka osierdziowegoInjection of therapeutic substance into pericardium
 

 37.94Wszczepienie lub wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]Implantation or replacement of automatic cardioverter/defibrillator, total system [AICD]
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca
defibrylatora
całkowity system [CRT-D] (00.51);

 37.95Wszczepienie elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]Implantation of automatic cardioverter/defibrillator lead(s) only
 

 37.96Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD], bez implantacji elektrodImplantation of automatic cardioverter/defibrillator pulse generator only
 

Nie obejmuje:
Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca
generatora impulsów do defibrylacji (tylko) [CRT-D] (00.54);

 37.97Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]Replacement of automatic cardioverter/defibrillator lead(s) only
 

 37.98Wymiana generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD]Replacement of automatic cardioverter/defibrillator pulse generator only
 

 37.99Zabiegi w zakresie serca i osierdzia - inneOther
 

Nie obejmuje:
Usprawnianie układu sercowo - naczyniowego (93.36)
Zmiana rytmu serca (99.60-99.69)
Wprowadzenie dodatkowego urządzenia do lewego przedsionka (37.90)
Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca w okolice serca (37.41)
Zabieg wytworzenia labiryntu
otwarty (37.33)
Zabieg wytworzenia labiryntu
endowaskularny (37.34);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl