Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
7 Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego (35-39)Operations on the cardiovascular system
 39Inne zabiegi na naczyniachOther operations on vessels
 

Nie obejmuje:
Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99);

 39.0Tętnicze zespolenie systemowo-płucneSystemic to pulmonary artery shunt
 

 39.1Śródbrzuszne zespolenie żylneIntra-abdominal venous shunt
 

Nie obejmuje:
Wytworzenie połączenia otrzewnowo-żylnego (54.94);

 39.2Inne zespolenie naczynioweOther shunt or vascular bypass
 

 39.3Szycie naczynia krwionośnegoSuture of vessel
 

Nie obejmuje:
Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie(39.52)
Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
Opanowanie krwawienia z pęcherza (po operacji) (57.93)
Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej (39.41)
Opanowanie krwotoku z nosa (21.00-21.09)
Opanowanie krwawienia po operacji prostaty (60.94)
Opanowanie krwotoku po tonsilektomii (28.7);

 39.4Rewizja zabiegu naczyniowegoRevision of vascular procedure
 

 39.5Inne zabiegi naprawcze naczyńOther repair of vessels
 

 39.6Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach sercaExtracorporeal circulation and procedures auxiliary to heart surgery
 

 39.7Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowaEndovascular procedures on vessel(s)
 

Nie obejmuje:
Angioplastyka i aterektomia naczyń innych niż wieńcowych (39.50)
Stenty naczyniowe nie uwalniające leków (39.90)
Inne zabiegi naprawcze tętniaka (39.52)
Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej (00.63)
Przezskórne wprowadzenie stentu(-ów) innej tętnicy przedmózgowej (00.64)
Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) naczyń wewnątrzczaszkowych (00.65)
Resekcja odcinka aorty brzusznej z wszczepieniem (38.44)
Resekcja odcinka tętnicy kończyny dolnej z wszczepieniem (38.48)
Resekcja odcinka aorty piersiowej z wszczepieniem (38.45)
Resekcja odcinka naczynia kończyny górnej z wszczepieniem (38.44);

 39.8Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowychOperations on carotid body, carotid sinus and other vascular bodies
 

Nie obejmuje:
Wycięcie zmiany ucha środkowego (20.51);

 39.9Inne zabiegi na naczyniach krwionośnychOther operations on vessels
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl