Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
8 Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego (40-41)Operations on the hemic and lymphatic system
 41Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledzionyOperations on bone marrow and spleen
 

 41.0Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczychBone marrow or hematopoietic stem cell transplant
 

Nie obejmuje:
Aspiracja szpiku od dawcy (41.91);

 41.1Nakłucie śledzionyPuncture of spleen
 

Nie obejmuje:
Przezskórna aspiracyjna biopsja śledziony (41.32);

 41.2Nacięcie śledzionySplenotomy
 

 41.3Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledzionyDiagnostic procedures on bone marrow and spleen
 

 41.4Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki śledzionyExcision or destruction of lesion or tissue of spleen
 

Nie obejmuje:
Wycięcie dodatkowej śledziony (41.93);

 41.5Całkowita splenektomiaTotal splenectomy
 

 41.9Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpikuOther operations on spleen and bone marrow
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl