Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
8 Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego (40-41)Operations on the hemic and lymphatic system
 41Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledzionyOperations on bone marrow and spleen
 

 41.0Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczychBone marrow or hematopoietic stem cell transplant
 

Nie obejmuje:
Aspiracja szpiku od dawcy (41.91);

 41.00Inny przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczychBone marrow transplant, not otherwise specified
 

 41.01Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpikuAutologous bone marrow transplant without purging
 

Nie obejmuje:
taki zabieg z "czyszczeniem" (szpiku) (41.09);

 41.02Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego z czyszczeniem szpikuAllogeneic bone marrow transplant with purging
 

 41.03Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego bez oczyszczania szpikuAllogeneic bone marrow transplant without purging
 

 41.04Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpikuAutologous hematopoietic stem cell transplant without purging
 

Nie obejmuje:
taki zabieg z "czyszczeniem" (szpiku) (41.09);

 41.05Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpikuAllogeneic hematopoietic stem cell transplant without purging
 

Nie obejmuje:
taki zabieg z czyszczeniem (41.07);

 41.06Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowejCord blood stem cell transplant
 

 41.07Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpikuAutologous hematopoietic stem cell transplant with purging
 

 41.08Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpikuAllogeneic hematopoietic stem cell transplant
 

 41.09Autologiczny przeszczep szpiku kostnego z oczyszczaniem szpikuAutologous bone marrow transplant with purging
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl