Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
8 Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego (40-41)Operations on the hemic and lymphatic system
 41Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledzionyOperations on bone marrow and spleen
 

 41.0Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczychBone marrow or hematopoietic stem cell transplant
 

Nie obejmuje:
Aspiracja szpiku od dawcy (41.91);

 41.02Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego z czyszczeniem szpikuAllogeneic bone marrow transplant with purging
 

 41.021Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku
 

 41.022Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku
 

 41.023Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku
 

 41.024Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl