Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
8 Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego (40-41)Operations on the hemic and lymphatic system
 41Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledzionyOperations on bone marrow and spleen
 

 41.0Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczychBone marrow or hematopoietic stem cell transplant
 

Nie obejmuje:
Aspiracja szpiku od dawcy (41.91);

 41.08Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpikuAllogeneic hematopoietic stem cell transplant
 

 41.081Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z oczyszczaniem szpiku
 

 41.082Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego z oczyszczaniem szpiku
 

 41.083Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z oczyszczaniem szpiku
 

 41.084Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego z oczyszczaniem szpiku
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl