Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
9 Zabiegi w zakresie układu trawiennego (42-54)Operations on the digestive system
 45Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelitIncision, excision, and anastomosis of intestine
 

 45.0Nacięcie jelitaEnterotomy
 

Nie obejmuje:
Duodenocholedochotomia (51.41-51.42
51.51)
Zniszczenie zmiany jelita cienkiego (45.30-45.34)
Odłożone otwarcie kolostomii/ileostomii/innej przetoki jelitowej (46.14
46.24
46.31);

 45.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiegoDiagnostic procedures on small intestine
 

 45.2Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubymDiagnostic procedures on large intestine
 

 45.3Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiegoLocal excision or destruction of lesion or tissue of small intestine
 

 45.4Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubegoLocal excision or destruction of lesion or tissue of large intestine
 

 45.5Wyizolowanie części jelitaIsolation of intestinal segment
 

 45.6Inna resekcja w zakresie jelita cienkiegoOther excision of small intestine
 

Nie obejmuje:
Wycięcie kątnicy (45.72)
Enterokolektomia (45.79)
Częściowe wycięcie żołądka/całkowite usunięcie żołądka (43.6-43.99)
Ileokolektomia (45.73)
Częściowa/totalna pankreatektomia/radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy (52.51-52.7);

 45.7Częściowe wycięcie jelita grubegoOpen and other partial excision of large intestine
 

 45.8Totalna śródbrzuszna kolektomiaTotal intra-abdominal colectomy
 

Nie obejmuje:
Wycięcie jelita grubego łącznie z odbytnicą (48.41-48.69);

 45.9Zespolenie jelitoweIntestinal anastomosis
 

Nie obejmuje:
Zespolenie koniec-do-końca - pomiń kod;

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl