Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
9 Zabiegi w zakresie układu trawiennego (42-54)Operations on the digestive system
 47Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowegoOperations on appendix
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie kikuta wyrostka;

 47.0AppendektomiaAppendectomy
 

Nie obejmuje:
Przypadkowa appendektomia (47.1)
laparoskopowo (47.11)
inne (47.19);

 47.1Przypadkowa appendektomiaIncidental appendectomy
 

 47.2Drenaż ropnia okołowyrostkowegoDrainage of appendiceal abscess
 

Nie obejmuje:
Appendektomia (47.0);

 47.9Inne zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowegoOther operations on appendix
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl