Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
9 Zabiegi w zakresie układu trawiennego (42-54)Operations on the digestive system
 48Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczychOperations on rectum, rectosigmoid and perirectal tissue
 

 48.0Nacięcie odbytnicyProctotomy
 

Nie obejmuje:
Nacięcie okołoodbytnicze (48.81);

 48.1Wytworzenie przetoki odbytniczejProctostomy
 

 48.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo esiczej i tkanek okołoodbytniczychDiagnostic procedures on rectum, rectosigmoid and perirectal tissue
 

 48.3Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tkanek odbytnicyLocal excision or destruction of lesion or tissue of rectum
 

 48.4Resekcja odbytnicyPull-through resection of rectum
 

 48.5Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicyAbdominoperineal resection of rectum
 

Obejmuje:
Jednoczasową kolostomię (przetokę okrężnicą): łączona z brzuszno-przezodbytniczą resekcją odbytnicy
Jednoczasową kolostomię (przetokę okrężnicą): całkowita resekcja odbytnicy;

 48.6Wycięcie odbytnicy - inneOther resection of rectum
 

 48.7Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicyRepair of rectum
 

Nie obejmuje:
Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/ odbytu i zwieracza odbytu (75.62)
Zabieg naprawczy świeżego położniczego uszkodzenia macicy (75.50-75.52);

 48.8Nacięcie lub wycięcie zmiany/ tkanek okolicy okołoodbytniczejIncision or excision of perirectal tissue or lesion
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie: tkanek okolicy miedniczo-odbytniczej
Operacje w zakresie: przegrody odbytniczo-pochwowej;

 48.9Inne zabiegi w zakresie odbytnicy i okolicy okołoodbytniczejOther operations on rectum and perirectal tissue
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl