Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
9 Zabiegi w zakresie układu trawiennego (42-54)Operations on the digestive system
 49Operacje w zakresie odbytuOperations on anus
 

 49.0Nacięcie lub wycięcie tkanki w okolicy odbytuIncision or excision of perianal tissue
 

 49.1Nacięcie lub wycięcie przetoki odbytuIncision or excision of anal fistula
 

Nie obejmuje:
Zamknięcie przetoki odbytu (49.73);

 49.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolicyDiagnostic procedures on anus and perianal tissue
 

 49.3Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki odbytu - inneLocal excision or destruction of other lesion or tissue of anus
 

Nie obejmuje:
Biopsja odbytu (49.23)
Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) (49.95)
Wycięcie hemoroidów (49.46);

 49.4Zabiegi w zakresie hemoroidówProcedures on hemorrhoids
 

 49.5Rozdzielenie zwieracza odbytuDivision of anal sphincter
 

 49.6Wycięcie odbytuExcision of anus
 

 49.7Zabiegi naprawcze w zakresie odbytuRepair of anus
 

Nie obejmuje:
Zaopatrzenie świeżego położniczego uszkodzenia odbytnicy/ odbytu i zwieracza odbytu (75.62);

 49.9Inne zabiegi w zakresie odbytuOther operations on anus
 

Nie obejmuje:
Rozszerzanie zwieracza odbytu (96.23);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl