Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
9 Zabiegi w zakresie układu trawiennego (42-54)Operations on the digestive system
 50Zabiegi w zakresie wątrobyOperations on liver
 

 50.0Nacięcie wątrobyHepatotomy
 

 50.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie wątrobyDiagnostic procedures on liver
 

 50.2Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątrobyLocal excision or destruction of liver tissue or lesion
 

 50.3Częściowe usunięcie wątrobyLobectomy of liver
 

 50.4Całkowite usunięcie wątrobyTotal hepatectomy
 

 50.5Przeszczep wątrobyLiver transplant
 

 50.6Zabiegi naprawcze wątrobyRepair of liver
 

 50.9Inne zabiegi w zakresie wątrobyOther operations on liver
 

Nie obejmuje:
Usunięcie zrostów otrzewnowych (54.5);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl