Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
9 Zabiegi w zakresie układu trawiennego (42-54)Operations on the digestive system
 51Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowychOperations on gallbladder and biliary tract
 

Obejmuje:
Operacje w zakresie: brodawki Vatera
Operacje w zakresie: przewodu żółciowego wspólnego
Operacje w zakresie: przewodu pęcherzykowego
Operacje w zakresie: przewodu wątrobowego
Operacje w zakresie: śródwątrobowych dróg żółciowych
Operacje w zakresie: zwieracza Oddiego;

 51.0Cholecystotomia i cholecystostomiaCholecystotomy and cholecystostomy
 

 51.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątrobyDiagnostic procedures on biliary tract
 

Nie obejmuje:
te zabiegi wykonane ednoskopowo zaklasyfikowane do kategorii 51.64
51.84-51.88
52.14
52.21
52.93-52.94
52.97-52.98;

 51.2CholecystektomiaCholecystectomy
 

 51.3Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowychAnastomosis of gallbladder or bile duct
 

Nie obejmuje:
wycięcie z zespoleniem koniec-do-końca (51.61-51.69);

 51.4Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkodyIncision of bile duct for relief of obstruction
 

 51.5Inne nacięcie przewodu żółciowegoOther incision of bile duct
 

Nie obejmuje:
Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkody (51.41-51.49);

 51.6Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza OddiegoLocal excision or destruction of lesion or tissue of biliary ducts and sphincter of Oddi
 

Nie obejmuje:
Przezskórna/ igłowa/ otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego (51.12-51.13);

 51.7Zabiegi naprawcze dróg żółciowychRepair of bile ducts
 

 51.8Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza OddiegoOther operations on biliary ducts and sphincter of Oddi
 

 51.9Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowychOther operations on biliary tract
 

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl