Twoja przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript.

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.36)

International classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9-CM

spis procedur
9 Zabiegi w zakresie układu trawiennego (42-54)Operations on the digestive system
 53Zabiegi naprawcze w przepuklinachRepair of hernia
 

Obejmuje:
Operacja plastyczna przepukliny
Operacja przepukliny
Operacja przepukliny laparoskopowo;

 53.0Jednostronna operacja przepukliny pachwinowejOther unilateral repair of inguinal hernia
 

 53.1Obustronna operacja przepukliny pachwinowejOther bilateral repair of inguinal hernia
 

 53.2Jednostronna operacja przepukliny udowejUnilateral repair of femoral hernia
 

 53.3Obustronna operacja przepukliny udowejBilateral repair of femoral hernia
 

 53.4Operacja przepukliny pępkowejRepair of umbilical hernia
 

Nie obejmuje:
zabieg naprawczy wytrzewienia wrodzonego (gastroschisis) (54.71);

 53.5Operacja innych przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej (bez wszczepu)Repair of other hernia of anterior abdominal wall (without graft or prosthesis)
 

 53.6Zabieg naprawczy innej przepukliny ściany jamy (z wszczepem)Repair of other hernia of anterior abdominal wall with graft or prosthesis
 

 53.7Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach
 

 53.8Operacja przepukliny przeponowej (dostęp piersiowy)Repair of diaphragmatic hernia, thoracic approach
 

 53.9Operacja innej przepuklinyOther hernia repair
 

Nie obejmuje:
Wyłonienie jelita cienkiego/ grubego (46.01-46.03)
Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej (46.42)
Operacja naprawcza przepukliny pochwowej (70.92);

ICD9 wersja 5.36 obowiązuje od 2017-10-13
Copyright © 2012 - icd9.pl